Skip to content
ce2765ae-583e-481f-a3f1-0f3427ca026d

बिरनाळे स्कूल येथे इंटर स्कूल मॅथ्स क्विज स्पर्धेचे आयोजन

येथील आप्पासाहेब बिरनाळे पब्लिक स्कूल मध्ये बिरनाळे म्यतीक्युलस ट्रॉफी इंटर स्कूल मॅथ्स क्विज स्पर्धा घेण्यात आल्या